Så rengör du en stålskorsten
Många skorstenar är numera gjorda av rostfritt stål, eftersom detta material passar oerhört bra för just praktiska ändamål av det här slaget. En stålskorsten fungerar därför ofta helt felfritt och mycket effektivt, men det är ändå viktigt att rengöra din stålskorsten regelbundet för att förhindra att smutsen byggs upp inifrån.

Att rengöra en stålskorsten på egen hand, utan ett proffs kan dock kräva en hel del arbete, för att inte tala om energi, vilket gör att många lejer någon för att utföra rengöringen åt dem. Om du dock själv vill prova på att rengöra skorstenen gör du så här:

  • Köp en rengöringsborste för skorstenar. Eftersom du har en stålskorsten bör du inte välja en stålborste, utan en borste gjord i t.ex. polyester är ett bättre val.
  • Klättra sedan upp på taket, fäst rengöringsborsen på en lång pinne som kan föras in i skorstenen och säkerställ att du har ett fäste att stå på och att du står stabilt på taket.
  • Öppna sedan skorstenen eller ta bort locket på skorstenen om det går (beror på modellen på din stålskorsten) och för in borsten i skorstenen. Vänd borsten i cirkulära rörelser medan du gör detta. Ju större borsten är, desto svårare kommer det att vara att föra in den i skorstenen, men å andra sidan kräver en större borste mindre jobb för samma resultat.
  • Borsta under 5-10 minuter, hela tiden genom att röra borsten i cirklar inne i skorstenen.
  • Tvätta alltid borsten efter varje användningsgång om du vill kunna använda den igen.Skriva en kommentar