Regler för dig som ska köra släp eller krok släpvagn


Att dra släp är inte riktigt så lätt att man bara hakar på önskat släp på bilen, detta gäller både dig om drar en krok släpvagn eller annan typ av släp. Istället gäller följande regler:

-    För det första måste du alltid bekanta dig med dragfordonets dragkrok, för att ta reda på vilka vikter kroken klarar av.
-    Om du har ett B-körtkort får du dra ett så kallat lätt släp med din bil. Med lätt släp menas ett släp vars totalvikt (inklusive last) inte överstiger 750 kg. Den så kallade tågvikten, det vill säga både bilens och släpets totala vikt får inte heller överstiga 3500 kg.
-    Om du lastar mer än vad som är tillåtet, får du dagsböter. Beloppet beror på hur mycket överlast du har vid detta tillfälle, överlasten  rundas alltid av till närmaste 100 kg.
-    Särskilda hastighetsbegränsningar gäller även vid körning med släp. Om totalvikten på släpet inte överstiger halva den dragande bilens tjänstevikt får du köra en obromsad släp- eller husvagn, med en max. totalvikt på 750 kg i högst 80 km i timmen. Om du däremot har ett släp vars totalvikt överstiger halva bilens tjänstevikt får du däremot endast köra en obromsad släp- eller husvagn i 40 km i timmen. Även här gäller dock att totalvikten på släpet får vara max. 750 kg.
-    För din egen säkerhets skull är det dessutom viktigt att du fäster all last i släpet ordentligt (genom att till exempel surra fast lasten), samt försöker fördela lasten så jämnt som möjligt i släpet.
-    Hyr du en krok släpvagn eller en annan typ av släp bör du få information om vilka regler som gäller för just detta släp av uthyraren, som även kan hjälpa dig med eventuella frågor.
Skriva en kommentar