Höj värdet och komforten på ditt hus genom att installera golvvärme


Att ha golvvärme hemma är otroligt skönt, framför allt under den kallare delen av året. Det är också något som snabbt höjer värdet på ditt hus om det installeras.
Tänk dock på att golvvärme finns i olika varianter, och en del av dem slukar mer energi än andra. Här är en guide som hjälper dig skaffa golvvärme, men ändå inte få otroliga energikostnader.

Den största avgörande faktorn för om ditt golv är energisnålt eller inte är hur mycket isolering du har under värmeslingorna, samt vilket golvmaterial du väljer. Detta är därför de viktigaste faktorerna när du ska välja typ av golvvärme.

Golvvärme kan antingen fungera genom att den är luftburen, genom att den är vattenburen eller genom att den består av elslingor. För den som har vattenburen värme annars i huset är det bäst att välja även vattenburen golvvärme, annars har det ur praktisk synpunkt ingen betydelse vilken variant man väljer. Elslingorna är dock den variant av golvvärme som slukar mest energi.

Eftersom värmen läcker neråt också är det viktigt att du har minst 300 mm isolering under golvvärmesystemet, annars kommer inte värmen att kännas tillräckligt i golvet. Golvvärme lämpar sig inte heller särskilt bra för parkettgolv, eftersom parketten isolerar värmen, och därför kommer du att behöva mer energi för att värma upp ett parketgolv. Klinker och plastmattor är de bästa och mest energisnåla materialen för golvvärmesystem, då de lätt och snabbt släpper igenom värmen ur golvet till luften ovanför det.

Om du vill installera golvvärme i ett befintligt hus är det bästa att anlita en fackman för installeringen. Detta dels för att allt ska gå rätt till, och för att undvika säkerhetsrisker, men även för att fackmän ofta vet hur man på smartaste sätt installerar värmesystem i befintliga hus. De kan till och med tipsa dig om vilken sorts golvvärme du bör välja och så vidare! Så ta gärna en fackman till hjälp om du är det minsta osäker!

Vattenburna golvvärmesystem håller i cirka 40-45 år, elslingor håller däremot endast 20-25 år. Detta kan också vara något att ha i åtanke när du väljer systemtyp för uppvärmningen.
Skriva en kommentar