Allt om att anordna begraving och borgerlig begravning, inlusive information om klädsel, blommor till begravning med mera
Att planera en begravning är verkligen ingen lätt uppgift vid en så svår situation som om någon i familjen gått bort. Därför väljer de allra flesta att använda sig av en begravningsbyrå, som gör allt åt en. Detta är i regel den bästa lösningen då man som vanlig lekman normalt inte alls vet vad som ska göras och ordnas vid en begravning.
Det enklaste sättet att hitta en bra begravningsbyrå på din ort eller på den ort där den döde bodde är att titta i telefonkatalogen, alternativt på Eniro eller Gula Sidorna, de flesta begravningsbyråer finns nämligen med där.
Om den döde var medlem i Svenska kyrkan, kontaktar normalt begravningsbyrån olika kyrkor och kapell för att välja en plats för jordfästningen. Om en borgerlig begravning är aktuell (vilket blir allt vanligare idag) kan även begravningsbyrån ordna med detta, men räkna med att det normalt finns fler valmöjligheter och saker att ta hänsyn till och besluta om vid en borgerlig begravning än vid en kyrklig begravning.

Att sätta ut en annons i t.ex. den lokala tidningen kan också skötas av begravningsbyrån om man inte vill göra detta själv, men det vanligaste är att de anhöriga själva sköter annonseringen, så att man även kan skriva med personliga meddelanden, dikter eller liknande.

På begravningsdagen brukar man flagga på vad som kallas halv stång men i själva verket vid en tredjedel av flaggstångens längd. Det är även vanligt att man tar med sig blommor till begravning, alternativt blomsterkransar eller andra dekorationer. Detta gäller så väl anhöriga som andra.
Normalt håller endast anhöriga tal vid en begravning, och musik av olika slag (psalmer om det rör sig om en kyrklig begravning, vid en borgelig begravning är musikvalet dock mer fritt) är också vanligt förekommande.
Vid mer formella begravningar är det dessutom vanligt med tryckta program eller agendor samt sorgband. Man bör klä sig i mörka kläder vid en begravning, om inte något annat specifikt angivits. Numera måste dock inte klädseln vara svart, även om det fortfarande är vanligast.
Skriva en kommentar